Distances līgums

 Veicot pasūtījumu ZIMOGUVEIKALS.LV, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar "Distances līgumu" un ka piekrītiet šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis ar ZIMOGUVEIKALS.LV Distances līgumu, kurš uzliek abām pusēm saistības un pienākumus!

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.zimoguveikals.lv īpašnieku SIA "Zīmogu darbnīca" (turpmāk tekstā – ZIMOGUVEIKALS.LV), vien. reģistrācijas Nr. 40103254713, un Pircēju, kurš veic pirkumu ZIMOGUVEIKALS.LV. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas tiek veikti ZIMOGUVEIKALS.LV.

1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu.

1.1. Ar šo līgumu ZIMOGUVEIKALS.LV apņemas piegādāt pircēja ZIMOGUVEIKALS.LV interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai ar interneta veikala ZIMOGUVEIKALS.LV palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu "pasūtīt". Preces pasūtīšana ZIMOGUVEIKALS.LV uzskatāma par pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances līgumu par pasūtītās preces piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

1.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad pircējs ir saņēmis "ZIMOGUVEIKALS.LV automātisko pasūtījuma apstiprinājumu", uzskatāms, ka ZIMOGUVEIKALS.LV ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp pircēju un ZIMOGUVEIKALS.LV.

1.4. Visas preču cenas ZIMOGUVEIKALS.LV interneta veikalā ir norādītas, iekļaujot PVN 21%. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.

1.5 Pirms pasūtījuma izpildes, mēs atstājam sev tiesības, īpaši jauniem klientam izrakstīt PRIEKŠAPMAKSAS RĒĶINU pilna apmēra vai daļēju, neskatoties uz to kā izvēlēta opcija - APMAKSA UZ VIETAS.
Mēs pieņemam apmaksu uz kontu, kā arī ar bankas norēķinu kartēm.

2. Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas.

2.1. Interneta veikals ZIMOGUVEIKALS.LV nodrošina trīs pasūtījuma piegādes veidus: 1) piegāde ar kurjera starpniecību, 2) piegāde ar kurjera starpniecību; 3) preces saņemšana, ierodoties personīgi ZIMOGUVEIKALS.LV birojā. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētā piegādes veida.

3. Pasūtījuma izpilde.

3.1. Rīgas pilsētas robežās - 1-5 darba dienu laikā no pasūtījumu apstiprināšanas brīža, ja prece ir noliktavā.

3.2. Latvijas teritorijā - 2-10 darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas bankas norēķinu kontā.

3.2. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir no 1 nedēļas līdz 3 nedēļām.

4. Par preces piegādes neiespējamību.

Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies: 1) pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz klienta norādīto telefona nummuru. Šādā gadījumā pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu “ar pārskaitījumu” un veicis apmaksu, vai pēc pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

5. Atteikuma, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība.

5.1.1. Atteikuma tiesības, - atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža. 

5.1.2. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža. Šo tiesību izmantošanu regulē MK apstiprināti noteikumi.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums (links uz likumi.lv)

Noteikumi par distances līgumu (links uz likumi.lv)

5.1.3. Lai atteikuma tiesības būtu spēkā, preču pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:

Pārbaudiet, bet neuzsāciet lietot nopirkto preci. Neatveriet videoieraksta, audioieraksta, datora vai jebkādu citu preču programmatūras iepakojumu. Saglabājiet un nesabojāiet preces oriģinālo iepakojumu. Saglabājiet un nesabojāiet preces komplektāciju.

5.1.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, ko nosaka MK 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 ” Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai arī nepārprotami personalizētas;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
  • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

5.1.2. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu: info@zimoguveikals.lv, obligāti nosaucot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu, uz kuru bija veikts pasūtījums.

5.2.1. Preču atgriešanas kārtība:

Jāizpilda un jāparaksta atpakaļ atgriešanas (atteikuma) VEIDLAPA (SKAT. LEJUPIELĀDES).

Prece jānogādā vai jānosūta uz ZIMOGUVEIKALS.LV adresi.

5.2.2. Pēc preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, 30 dienu laikā pircējam tiks pārskaitīta nauda uz pircēja personīgo kontu, kas norādīts atpakaļ atgriešanas veidlapā.

5.2.3. Veicot atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.

5.3. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. 

6. Garantija.

Interneta veikals ZIMOGUVEIKALS.LV visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā, tikai uzrādot ZIMOGUVEIKALS.LV izrakstītā rēķina apmaksas kvīti, ja prece pirkta ar pārskaitījumu, vai EKA čeku, ja prece veikta skaidrā naudā. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet klientu apkalpošanas dienestam info@zimoguveikals.lv

7. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: www.ptac.gov.lv

 

Skatīt vēl:

PRIVĀTUMA POLITIKA

PIEGĀDES IESPĒJAS